• Naast je cliënt staan,
  niet erboven

  Ben Ramaekers
  Naast je cliënt staan,
niet erboven
  Naast je cliënt staan,
niet erboven
 • Eerlijke adviezen
  voor een eerlijke prijs

  Chantal Herings
  Eerlijke adviezen
voor een eerlijke prijs
  Eerlijke adviezen
voor een eerlijke prijs
 • Niet met minder
  genoegen nemen

  Ben Ramaekers
  Niet met minder 
genoegen nemen
  Niet met minder 
genoegen nemen
 • Op volledig open wijze
  werken, declareren
  en communiceren

  Chantal Herings
  Op volledig open wijze
werken, declareren
en communiceren
  Op volledig open wijze
werken, declareren
en communiceren

Testimonials

 • "Wij werken al enige jaren samen met Studio Civiel. Studio Civiel verstaat de kunst om in heldere taal snel en adequaat tot de kern van de zaak door te dringen. Hierdoor zijn zij zeer goed in het leveren van scherpe maatwerkadviezen met zowel een grote professionele en als praktische waarde. "

  Kirsten Wolfert Directeur Schooladviesdienst Wassenaar
 • "Wij werken al weer enige jaren samen met Studio Civiel. De snelle en adequate advisering en het prettige persoonlijke contact zijn voor mij goede redenen om Studio Civiel van harte aan te bevelen. De advisering is proactief en professioneel. Dit heeft bij arbeidsrechtelijke kwesties en organisatieveranderingen veel meerwaarde opgeleverd voor onze organisatie."

  Erik Ackerman Directeur Verenigingszaken, Communicatie en P&O
  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)
 • "De samenwerking die wij hebben met Studio Civiel, voorziet ons als MKB’er van gespecialiseerde juridische kennis en hoe hiermee om te gaan in de praktijk. Dit is een onmisbaar element voor ons bedrijf. Wij ervaren deze samenwerking niet alleen inhoudelijk als van grote toegevoegde waarde, maar ook de wijze waarop er invulling aan gegeven wordt, toont grote betrokkenheid en inlevingsvermogen. We krijgen hierdoor te allen tijde de benodigde kwaliteit en duidelijkheid, en ervaren de samenwerking als een partnerschap."

  Carl de Bont, MSc Chief Commercial Officer
  Clinical Trial Center Maastricht (CTCM)
 • "Dankzij de ondersteuning en begeleiding van Studio Civiel heb ik een voor mij moeilijk en slepend traject goed doorlopen. Ben is een professioneel en deskundig advocaat, met een vriendelijke en persoonlijke aanpak. Ik voelde mij hier heel prettig bij. Ben en Chantal, bedankt voor jullie hulp en steun! Ik vond de samenwerking erg fijn, waarvoor mijn dank!"

  Particuliere cliënt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  • Verplichtingen bij ziekte buitenlandse werknemer

   Arbeidsrecht, Internationaal / Juli 2017

   In een kort geding procedure bij de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, heeft een werkgever de deksel op zijn neus gekregen toen hij het loon opschortte van een in Polen woonachtige werknemer. De werkgever schortte het loon op toen de werknemer tijdens (en vanwege) zijn ziekte niet naar Nederland wilde komen voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Daarna heeft de werkgever de werknemer ook nog op staande voet ontslagen, maar dat ontslag later weer ingetrokken. meer

  • General Data Protection Regulation

   Juridisch Algemeen / Juli 2017

   De vragen van onze cliënten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de General Data Protection Regulation (GDPR) nemen toe. Op 25 mei 2018 wordt de verordening van kracht en veel bedrijven voelen nu echt wel dat zij actie moeten ondernemen. meer

  • Wet gedetacheerde werknemers in de EU

   Arbeidsrecht, Internationaal / Juli 2017

   Inmiddels is de Wet gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) als weer ruim een jaar in werking. Deze wet is de Nederlandse uitwerking van de Detacheringsrichtlijn en de Handhavingsrichtlijn. Voor de inwerkingtreding van de WagwEU was de Detacheringsrichtlijn uitgewerkt in de Wet Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende Arbeid (Waga). Met inwerkingtreding van de WagwEU is de Waga komen te vervallen. Wat is nu ook alweer de kern van de WagwEU? meer

  • Wet arbeid vreemdelingen herzien

   Arbeidsrecht, Internationaal / Maart 2017

   Het boetesysteem uit de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is herzien. In de Wav staat wanneer een arbeidskracht uit het buitenland een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. meer

  • Werken als zelfstandige in België of Duitsland (de A1-verklaring)

   Internationaal / Juli 2017

   Mede vanwege de extreem lange loondoorbetalingsverplichting bij ziekte in Nederland zijn er in ons land veel ZZP'ers. In de grensstreek gaan die ZZP'ers met hun product of dienst vaak de grens over. Als je dan met je eigen onderneming in België of Duitsland de markt op gaat zijn er wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Een van die zaken zijn de regels rondom de sociale zekerheid.

   meer

  • Gebruik Engelstalige contracten

   Contractenrecht / Maart 2017

   Indien partijen een overeenkomst in de Engelse taal willen gebruiken, maar Nederlands recht op de overeenkomst van toepassing willen laten zijn, wordt mij regelmatig een Engels of Amerikaanse contract toegezonden met de vraag of ik 'even' de overeenkomst aan kan passen naar Nederlands recht. Mijn antwoord is dan steevast nee, dat kan ik niet 'even' (dit nog los van de vraag of het wellicht niet verstandiger is in het specifieke geval bijvoorbeeld Amerikaans (arbitrage) recht van toepassing te verklaren). Ik zal een en ander hieronder toelichten. meer

Advocatuur & Advies